Social ansvarlighed – crystal labs holdning og indsats

Et fælles ansvar
I erhvervslivet har vi ansvar for at inkludere de forskellige typer arbejdskraft. En virksomhed kan bruge den ressource fleksjobbere er, når den er indstillet på åbenhed og fleksibilitet.

Hos os er fleksjobbernes lavere timetal blevet et plus, da vi har lidt skæve arbejdstider indimellem. Det får vi fint til at gå op med arbejdsplanen, fordi det samlede timeantal på den enkelte medarbejder ikke er så højt.

Vores medarbejdere har handicaps der udfordrer dem på deres arbejdsevne. Når man bliver fleksjobber, bliver man tvunget til at acceptere nye livsvilkår, men med det følger også en glæde over at kunne bidrage.

Når medarbejdere bliver en force
Vi er meget bevidste om at udvise social ansvarlighed, når vi ansætter medarbejdere. De fleste af vores medarbejdere er ansat i fleksjob og for os betyder det, at vi har glade dedikerede medarbejdere, der møder ind med en positiv indstilling og holdånd hver dag. Når mennesket kommer først, så kommer de gode resultater også. Det er selve grundlaget for vores måde at drive virksomhed på.

Drivkraften bag Crystal Lab er et dybfølt ønske om at bidrage til vores kunders omsorg for sig selv og at kunne hjælpe dem bedst muligt på vej på deres personlige spirituelle rejse. Derfor er det naturligt for os at sammensætte vores team af dygtige medarbejdere, hvis liv er blevet udfordret af sygdom som ændrer vilkårene for deres arbejdsliv.

Når forudsætningerne for at fungere i hverdagen ændres, følger der ofte en ændret tilgang til livet. Det kan gøre et menneske mere bevidst om sine værdier og kompetencer og styrke dets evne til at se nye løsninger.

Praktikforløb og jobafklaring
Vi tilbyder også praktikforløb og jobafklaring både i vores pakkeafdeling og vores marketingafdeling, da vi gerne vil byde dygtige mennesker der står uden for arbejdsmarkedet ind igen.

Vi ønsker at bidrage til et mangfoldigt og rummeligt arbejdsmarked. Forskellighed og en bred vifte af kompetencer og personlige egenskaber gør os nemlig stærkere.

Ansvar og åbenhed giver et stærkt team
Virksomhedens grundlag er, at der er plads til alle og at den enkeltes medarbejders styrker skal bruges bedst muligt i hverdagen. Derfor er vi en rummelig arbejdsplads med både faste arbejdsgange og åbenhed overfor den enkelte medarbejders gode idé.

Hos Crystal Lab arbejder vi sammen i et stærkt team, hvor vi supplerer hinanden godt. Alle arbejder indenfor den fællesnævner, at kunden er i fokus. Vores lune omgangstone er også en rigtig god forudsætning for at løse vores opgaver på den bedste måde.

Hver medarbejder har sit eget ansvarsområde og vi oplever at vores medarbejdere sætter en ære i at løse arbejdsopgaverne bedst muligt. De arbejdsgange vi sammen har udviklet, indeholder en vigtig gensidig tillid, som giver en lethed og gejst i vores teamwork.

Derfor har vi et godt sammenhold, hvor respekt, ansvarlighed og positiv indstilling er omdrejningspunktet.

Sådan er vores virksomhed sat sammen – og det giver en styrke og et fællesskab vi er stolte af.